Voetspecialisten

Esther van 't Hoenderdal: Medische pedicure

Afspraak maken: 06 - 20 45 34 66

Mijn expertise is medisch pedicure. Als gediplomeerd specialist behandel ik niet alleen gezonde voeten maar ook de medische voet. Dat zijn bijvoorbeeld reumatische, oncologische of diabetische voeten. ik ben aangesloten bij Provoet.

Welkom

Ik ben Esther van ’t Hoenderdal. Gestart in 2010 met EPV oftewel Esther's Praktijk voor Voetverzorging.

Na mijn vakopleiding tot pedicure ben ik mijzelf verder gaan specialiseren in de risico/medische voet (diabetische-, reumatische-, spastische-, verwaarloosde- en oudere voet) en in de gespecialiseerde technieken (nagelbeugel, orthesiologie, nagelreparatie en antidruk).

Op woensdag werk ik bij van Schijndel. Daar heb ik een ruimte die met een lift te bereiken is.

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Provoet en werk volgens de Code en Richtlijnen van het Voetverzorgingsbedrijf. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) hierdoor is het mogelijk om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen via uw zorgverzekeraar.

Ik ben in het bezit van de volgende diploma’s en certificaten.

 • Het vakdiploma
 • Voetverzorging bij diabetici
 • Het code en richtlijnencertificaat
 • Voetverzorging bij reumapatiënten
 • Voetverzorging bij overige risicovoeten
 • Nagelbeugeltechnieken
 • Nagelreparatietechnieken
 • Orthesetechnieken
 • Antidruktechnieken
 • Gelaquertechniek met LCN en Christrio bijv. French pedicure of kleur.

Behandelingen

U kunt bij mij voor de volgende behandelingen terecht:

 • Voetverzorging
 • Voetverzorging bij diabetici
 • Voetverzorging bij reumatische aandoeningen
 • Voetverzorging bij overige medische aandoeningen
 • Screening van risico voeten
 • Voetverzorging bij ingroeiende nagels
 • Nagelbeugels
 • Nagelreparaties
 • Cosmetische voetverzorging
 • Anti-druk technieken

Veel gestelde vragen

Regelt de pedicure voor mij de eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar?

Het ligt aan de polis, die u hebt afgenomen bij uw zorgverzekeraar, of u in aanmerking komt voor een behandeling, die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Indien uw huisarts u voor deskundige behandeling doorverwijst naar de gespecialiseerde pedicure, omdat u in de zogenoemde risicogroepen valt (diabetes, reuma, risicovoet), komt u in aanmerking voor vergoeding. Uw pedicure kan u daarover wellicht enige voorlichting bieden, maar het ligt binnen uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf naar behoren en behoefte (eventueel aanvullend) te verzekeren.

Mijn zorgverzekeraar heeft gezegd dat ik tot een bepaald bedrag per jaar voetverzorging vergoed krijg. Maar de factuur per behandeling van mijn pedicure valt hoger uit. Hoe kan dat?

De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hoeft niet per se even hoog te zijn als de factuur van uw pedicure. Mogelijk valt de vergoeding binnen de hoogte van de factuur, maar het kan ook voorkomen dat de pedicure u een (iets) hoger bedrag in rekening brengt. Dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de gecompliceerdheid van de behandeling. Het beste kunt u de uitkering van de zorgverzekeraar beschouwen als een (flinke) bijdrage in de vergoeding van uw kosten. Informeert u daarom altijd voorafgaande aan de behandeling bij uw pedicure over de te volgen procedure.

Vergoeding zorgverzekeraar

Om voor vergoeding in aanmerking te komen bij diabetici, is het voor de pedicure verplicht om op de rekening de Simm’s Classificatie te vermelden. Dit is een Classificatie die uw behandelend arts, internist of diabetesverpleegkundige vaststelt na een uitgebreid voetonderzoek. Het is voor de pedicure dan ook noodzakelijk dat u deze Simm’s Classificatie en type Diabetes opvraagt bij uw behandelaar en schriftelijk aan ons kunt overleggen. Zonder vermelding van deze Classificaties op de factuur zal de verzekering niet overgaan tot vergoeding.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding, klik dan op de volgende link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/pedicure.aspx