Voetspecialisten

Care Orthopedie: Orthopedisch schoenmaker

Afspraak maken: (030) 265 86 24

Orthopedische schoentechniek, Care Orthopedie is gespecialiseerd in het maken van orthopedische schoenen. Schoenen die passen bij de wensen van de klant. Bij ons is uw wens het uitgangspunt. Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar de medische problemen maar ook naar de persoon die de schoenen gaat dragen. Cosmetiek, het uiterlijk van de schoen, speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Uw wens is ons uitgangspunt

Door deze wens naast de functionele eisen te zetten, krijg je een beter beeld van de cliënt. Gezamenlijk naar de juiste oplossing zoeken leidt tot een beter en fraaier resultaat.

Cosmetiek heeft een functie

Hiervan waren wij ons reeds jaren bewust en inmiddels weten wij, als Care Orthopedie, dat we gelijk hebben. Een schoen die óók cosmetisch acceptabel is, wordt meer gedragen dan een schoen die alléén technisch functioneel is. Deze verdwijnen veelvuldig in de kast.

Inmiddels hebben wij, als Care Orthopedie, bijzonder fraaie resultaten geboekt. Een jong en innovatief team dat passie en betrokkenheid uitstraalt en voortdurend klaar staat voor de cliënt. We zijn gegroeid als bedrijf, niet alleen in omvang, maar vooral óók op het terrein van de ontwikkeling van voorzieningen en de persoonlijke benadering.

Onze enquête onder onze cliënten geeft een goed beeld van wat wij betekenen voor onze cliënten. En daar zijn we best een beetje trots op.

Als bedrijf ontwikkelen wij door en zijn we voortdurend op zoek om nog beter aan uw wensen, hoe speciaal deze ook mogen zijn, te kunnen voldoen. Ik durf inmiddels te stellen dat Care Orthopedie daarin een unieke positie inneemt.

Zorgverzekeraars

Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars in Nederland, dit betekent dat onze producten in aanmerking komen voor vergoeding.
Uiteraard volgens wij de opgelegde richtlijnen zoals de zorgverzekeraar dit wenst van ons.

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt ieder jaar door de zorgverzekeraar vastgesteld.

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een gedeelte van de kosten van uw inlays. Dit is bij elke zorgverzekeraar anders (raadpleeg uw polisvoorwaarden). Om voor vergoeding in aanmerking te komen is meestal een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van orthopedische voorzieningen aan confectie volledig. Er is geen (wettelijke) eigen bijdrage vastgesteld, daarentegen kan er wel een verrekening plaatsvinden met het eigen risico.

Voor meer informatie omtrent de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.